סחפת את כל המשתתפים לשיתוף פעולה ...יצרת אוירה נהדרת

מנהל מעון צופיה