קיבוץ חנה

ההופעה חיים במסכות עם השחקנית רינת גליקו 

טובה מאוד .השחקנית נפלאה ,ומקסימה.

תוד וישר כח

שאול אדם

רכז תרבות

יד חנה חומש