גרמת לכל העובדים תחילה להשתחרר ואחר כך להשיל מעליהם דמות ולהלביש אחרת....

​מכתב תודה מאטלס מלונות בוטיק

מכתב תודה מאטלס מלונות בוטיק

גרמת לכל העובדים תחילה להשתחרר ואחר כך להשיל 

מעליהם דמות ולהלביש אחרת....

לרינת היקרה

אנו ברשת אטלס מקפידים לעשות הדרכות ומפגשים לשיפור איכות השירות והפעם החלטנו לשלב אותך כשחקנית

המשלבת בעבודתה שלל מסכות (דמויות משתנות של אנשים פנים והבעות).

לאחר שסיימנו שתי הדרכות עם צוות הקבלה וחדר האוכל , ברצוני להודות לך באופן אישי על המפגש איתך ועל עבודתך המקצועית

שהתבטאה בפגישת ההכנה ובשיעורי הבית שעשית כדי להתאים את עצמך לסיטואציות מלונאיות וגם תוך כדי הדרכה שידעת להתאים את עצמך

למצבים המשתנים ברגישות ובחן.

אך מעל הכל ברצוני להודות לך על תרומתך להצלחת ההדרכה על כך שגרמת לכל העובדים תחילה להשתחרר ואחר כך להשיל מעליהם דמות ולהלביש אחרת

אין ספק שזה תרם והמחיש עבורם את תפקידם במסגרת העבודה עם אנשים.

העובדים נהנו וממשיכים גם היום לדבר על החוויה ועל תרומתה

אין ספק שנמשיך להתראות גם בהדרכות הבאות

בברכה

אתי קריצ'בסקי מנהלת המלון